Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, το ύψος των οποίων καθορίζεται κατ’ έτος από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΠΜΣ. «Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις: Η πρώτη με την εγγραφή στο ΠΜΣ και η δεύτερη με την έναρξη του 2ου εξαμήνου του. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το ΠΜΣ διεξάγεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών και δεν προβλέπεται η επιστροφή τους. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το ΠΜΣ για τις πάσης φύσεως δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών - φοιτητριών και γενικά για τη λειτουργία του προγράμματος. Για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ισχύει η παρακάτω απόφαση σχετικά με τα δίδακτρα.

Απόφαση για τα δίδακτρα (12/09/2012)

Σύμφωνα με την απόφαση της 36ης Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στις 15 Ιουνίου 2012 τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος καθορίζονται σε 600 ευρώ το χρόνο, τα οποία θα καταβληθούν σε δύο δόσεις. Η πρώτη με την εγγραφή στο ΠΜΣ και η δεύτερη με την έναρξη του 2ου εξαμήνου.