Διημερίδα Ιστορίας του Περιβάλλοντος στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

31/10/2017

Σας αποστέλλουμε ως συνημμένα την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της Διημερίδας Ιστορίας του Περιβάλλοντος στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ , που διοργανώνουν από κοινού το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) και η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Ε.Μ.Ν.Ε.) θέμα: «Φυσικοί και ενεργειακοί πόροι», που θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, (Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος), την Πέμπτη 2 και Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 73 619
Τηλεομ.: 210 72 73 629
η-διεύθυνση: iie@eie.gr

Πρόσκληση

Πρόγραμμα της Διημερίδας